นโยบายการรับประกันสินค้า

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 2015-10-05 (2015-10-05 10:39:14)

นโยบายการรับประกันสินค้า


การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมกรณีดังต่อไปนี้

1.สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก www.worldcamera.co.th

2.สินค้าที่ได้รับความเสียหายจากความชื้น น้ำ ของเหลว คราบสนิมรวมถึงสารเคมีทุกชนิด ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ยกเว้นสินค้าที่มีการระบุอย่างชัดเจนว่ามีคุณสมบัติในการป้องกันได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตสินค้ากำหนด

3.สินค้าที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการตก หล่น กระแทก แตก หัก และได้รับความเสียหายอันเกิดจากรอยขีดข่วน การบิดงอ หรือมีลักษณะรูปทรงที่ผิดไปจากรูปทรงปกติของสินค้านั้นๆ

4.สินค้าที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการดัดแปลง Hardware หรือSoftware

5.สินค้าที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานสินค้าร่วมกับอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ไม่ใช่สินค้าหรืออุปกรณ์ที่ให้มาภายในกล่อง เช่น USB Power Adaptor, USB Cable เป็นต้น

6.สินค้าที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานผิดวิธี รวมถึงผิดวัตถุประสงค์ ตามที่ผู้ผลิตสินค้ากำหนด เช่นการนำสินค้าที่ไม่มีคุณสมบัติกันน้ำไปใช้ในน้ำ หรือในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่ผู้ผลิตกำหนด

7.สินค้าที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม้ อุบัติเหตุ โจรกรรม และภัยธรรมชาติต่างๆ รวมถึงสินค้าที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากสัตว์หรือแมลง

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการในกรณีดังต่อไปนี้

- หมายเลข (Serial No.) ไม่มีอยู่บนตัวเครื่อง ลบเลือน หรือทำซ้ำ จนไม่สามารถอ่านได้จากตัวสินค้า หรือไม่ตรงกับข้อมูลการผลิต หรือไม่มีหลักฐานการซื้อสินค้า

- สินค้าที่มีสภาพการทำงานปกติ ไม่แสดงอาการติดขัด หรือขัดข้องในการทำงานแต่อย่างใด

- สินค้าที่อยู่นอกเงื่อนไขการรับประกัน หากต้องการเข้ารับบริการจะมีค่าใช้จ่าย

- สินค้าที่มีสภาพสินค้าเสียหายอย่างมาก จนไม่สามารถซ่อมแช่มได้

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการรับผิดชอบค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นในกรณีดังต่อไปนี้

- การชดเชยค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความเสียหายของสินค้า ที่อยู่นอกเงื่อนไขการรับประกันสินค้าข้างต้น

- ค่าใช้จ่ายระหว่างเวลาส่งซ่อม หรือรออะไหล่ เช่น ค่าผ่อนชำระสินค้า หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างส่งเครื่องเข้ารับบริการ

 • สิ่งที่ทางบริษัทฯไม่รับประกัน

- คู่มือ

- ใบรับประกัน

- กล่องสินค้า

Camera Band

 • Canon
 • Nikon
 • Fuji
 • Panasonic
 • Pentax
 • Olympus
 • Samsung
 • Nokia

Products

 • Digital Camera
 • Lens
 • Digital Camcorder
 • Flash Light
 • Memory Card
 • Bag & Case
 • Tripods
 • Filter
 • Accessories

My Account

 • My Account
 • My Cart
 • My Wish List
 • My Profile
 • My Message

Contact Us

 • บริษัท เวิลด์คาเมร่ากรุ๊ป จำกัด
 • เลขที่ 393 ถนนเจริญกรุง 19 แขวงป้อมปราบเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานครฯ 10100
 • โทร 02-223-0681 ถึง 3

WHY WORLD CAMERA


Great Prices
& Great Deals

A Worldwide Business
At Your Doorstep

Consult a Professional
With Live Chat Online

Same Day Shipment
Available for Select Options

Copyright © 2016 World Camera Group - All Rights Reserved